Tag

Běh

Half Marathon des Sables Peru

A trip to Peru at the end of November - I was invited to the Half Marathon des Sables (HMDS) race. And when in Peru, I am going to visit some mountains as well. And a three-week trip was born.

Half Marathon des Sables Peru

A pak to přišlo, výprava na Bob Graham Round, pár festivalů a na konci listopadu odlet do Peru - pozvali mě na závod Half Marathon des Sables (HMDS). A když už budu v Peru, tak se přece podívám i do hor. A třítýdenní výlet byl na světě.
1 2 3 6