Day

22 prosince, 2019

Half Marathon des Sables Peru

A pak to přišlo, výprava na Bob Graham Round, pár festivalů a na konci listopadu odlet do Peru - pozvali mě na závod Half Marathon des Sables (HMDS). A když už budu v Peru, tak se přece podívám i do hor. A třítýdenní výlet byl na světě.